Wystąpienia publicznePromocja


Przy organizacji konferencji, zwłaszcza jeśli ma być ona prestiżowa, należy zadbać o odpowiednią promocję. Organizatorzy zazwyczaj dążą do tego, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o tym wydarzeniu. Zwłaszcza, jeśli jest ono finansowane lub współfinansowane ze środków pozyskanych z różnego rodzaju dotacji. Promocja odbywać się może na wiele sposobów. Przede wszystkim poprzez stronę internetową, na której umieszczane są wszelkie informacje dotyczące konferencji. Można tu także streszczenia zaplanowanych referatów oraz notki biograficzne prelegentów. Inną formą jest umieszczenie plakatów, ulotek i banerów promocyjnych w miejscach, w których jest szczególnie dużo osób potencjalnie zainteresowanych tematem spotkania. Mogą to być uniwersytety w przypadku konferencji naukowych oraz szpitale w przypadku spotkań dla lekarzy. Warto zadbać też o odpowiednią promocję w mediach. Wysyła się do poszczególnych redakcji krótkie informacje, które są tak zredagowane, że właściwie można je od razu zamieścić na łamach gazety.